Forbundstinget ble avholdt i helgen

I helgen ble Norges Biljardforbunds ting avholdt på Idrettens Hus, Ullevaal Stadion.

De fleste tilbakemeldinger fra helgen viser at dette var et godt gjennomført Ting med nyttige og konstruktive diskusjoner. Det ble gode diskusjoner og gruppearbeid om forbundets nye virksomhetsplan (tidl. langtidsplan) som beskriver arbeidsområder som forbundet skal ha særlig fokus på i årene som kommer. Det var også kommet inn flere forslag fra klubbene som i stor grad ble diskutert i forbindelse med virksomhetsplanen og som det nye styret ble forpliktet til å ta med i sitt kommende arbeid.

Styret la frem regnskaper for de to siste årene som viser god kontroll og positive tall.

Det var også knyttet spenning til valg av nytt styre. Tinget vedtok at det nye styret skulle bestå av president, visepresident, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Påtroppende president takker avtroppende president for hans ledelse av forbundet de siste 2 perioder.

Påtroppende president takker avtroppende president for hans ledelse av forbundet de siste 2 perioder.

Det nye styret i Norges Biljardforbund ser slik ut:

PresidentRobert Gelin RysjedalFjordane BK
VisepresidentRoger André StrandTrondheim Snooker
StyremedlemmerArnhild EikenHyllestad IL, BG
Helene LyngmoReisa BK
Jostein JullumKongsvinger BK
VaramedlemmerOlav SkrudlandSvithun BK
June HåndstadStoppball Nidaros BK

Vi kommer tilbake med publisering av protokollen så snart denne er tilgjengelig. Under sender avtroppende president sin hilsen til Biljard-Norge.

GRATULERER, BILJARD-NORGE!

kjell2014eSom avgående president for Norges Biljardforbund vil jeg gratulere hele biljard-Norge med vel gjennomført ting denne helgen! De som ble valgt har et nesten overveldende flertall bak seg. Noen ble valgt enstemmig, Presidenten vant med 28 mot 6 stemmer og Visepresidenten vant med 24 mot 10 stemmer.

Et så tydelig resultat mener jeg er viktig for norsk biljard, en klar tillitserklæring som vil bidra til større ro i forbundet i årene fremover. Selv har jeg vært en del av en tid med uro og konflikter. De som sitter i styret nå har ingen «historikk» knyttet til konfliktene tinget nå har lagt bak seg. Dette er SVÆRT VIKTIG for norsk biljard som helhet. Vi har også fått det beste teamet i styret som jeg personlig kunne tenke meg.

Robert Gelin Rysjedal, som vår nye President, har gjort en fantastisk jobb i mange år. Jeg vet at Robert har lagt ned mye tid over lang tid, tid som har øket det siste halvåret hvor jeg «faset ut».

Roger André Strand, som vår nye Visepresident, har gjort en kjempejobb, bl.a. med å hjelpe nye snookerklubber med å etablere seg. Han har også hovedæren for at vi nå har fått i gang nordiske mesterskap i snooker som et fast årlig arrangement.

Jeg er veldig glad for at Helene og Arnhild ble med videre. De er unge, representerer fremtiden (og ikke fortiden), og er i gang med opplæring osv. som kan gjøre dem til viktige aktører for norsk biljard de kommende årene. Jeg har også et meget godt inntrykk av Jostein Jullum og de to vararepresentantene selv om jeg ikke kjenner dem personlig. 

Jeg mener som sagt at totalløsningen var den beste vi kunne få. LYKKE TIL!

Mvh Kjell Lillestøl

 

You may also like...