Arrangement for unge utøvere

Med bakgrunn i erfaringer og hendelser i forbindelse med avviklingen av NM for junior i Fredrikstad helgen 20.-22. mai ønsker vi å sette søkelys på hvilket ansvar klubber, arrangør og forbund har ved avvikling av arrangement for unge utøvere på en tilfredsstillende måte.

Klubber
Når klubber skal sende yngre utøvere ut i konkurranse, er det en forutsetning at det er interne rutiner i klubben slik at utøverne er klar over hvilke retningslinjer som gjelder for oppførsel under selve konkurransen og også oppholdet forøvrig. En gjennomgang av TBR er alltid nyttig for yngre utøvere. Det er selvfølgelig slik at klubben alltid bør ha med minimum én voksen person fra klubben på konkurranser for unge utøvere.

Arrangør
Arrangør skal påse at utøverne får nødvendig informasjon om forventet oppførsel – både under selve konkurransen og ved oppholdet forøvrig. Arrangør skal også påse at dette opprettholdes og rapportere til forbund ved alle avvik. Dersom det legges til rette for overnatting i regi av arrangør (f.eks. på skole eller samfunnshus) må det sørges for at avtaler med utleier blir fulgt opp. Blant annet gjelder dette våken vakt ved alle kommunale lokaliteter. Ved uønsket adferd skal arrangør alltid gripe inn og sørge for at det skapes ro og orden. Turneringsleder skal under selve konkurransen påpeke og gripe inn ved alle avvik fra gjeldende reglement for konkurransen samt rapportere til forbund ved slike avvik.

Forbund
Ved tildeling av arrangement skal forbundet sørge for at informasjon, reglement og retningslinjer for aktuell konkurranse gjøres tilgjengelig for arrangør. Forbund skal også kvalitetssikre overfor arrangør at nødvendige tiltak er iverksatt. Forbundet skal videre behandle alle rapporter som måtte komme i etterkant av konkurransen. Gjennom samarbeide med Antidoping Norge skal forbundet legge til rette slik at fokus på antidopingarbeidet i klubbene blir styrket.

Når det gjelder de spesifikke hendelsene fra NM Junior, vil forbundet følge opp involverte klubber og utøvere.