NM Lag – Pool

Trekning ligger HER.

14. – 16. mai 2016 arranger Oslo BK NM Lag på Oslo Biljardsenter. Som tidligere år, når arrangementet har vært tildelt i Oslo, vil man bruke flere spillesteder dersom antall lag krever dette. Sluttspill vil bli avviklet på Oslo biljardsenter.

Det er innledende dobbelcup i runde 1 og 2. Det vil bli seedet 8 lag i dobbelcup runde 2. Disipliner er 8-Ball, 9-Ball og 14.1 (Pool classic).

I forbindelse med NM Lag blir reiseutgiftsfordeling benyttet for alle deltakende lag.
Det blir krevet at spillere bruker Thon Hotel for overnatting. Bruk linken HER.
Det er lagets kaptein som har ansvar for å sende oversikt over utgifter uken etter turneringen til biljard@biljardforbundet.no. Beløpet som benyttes til reisefordelingen er påmeldingsavgift minus arrangørandel og pokaler/medaljer.

Påmelding av spiller gjøres på CueScore HER.

Påmelding av laget gjøres HER.

Presisering vedr. startavgift.

Vi har registrert at alle ikke er så positive når det gjelder vår beslutning om å innføre et nytt påmeldingssystem for Lag-NM, og derfor også en endring av startavgiften om en klubb ønsker å melde mer enn tre utøvere på et lag. Grunnen til vår beslutning er å finne i fjorårets Lag-NM, da et lag som tok seg hele veien til enkeltcup, hadde utøvere på laget som ikke hadde løst lisens. Gjennom å tvinge frem at alle enkelte utøvere må melde seg på individuelt, har vi også kontroll på at alle deltakere har betalt sin lisens (det er jo ikke mulig å melde seg på til turnering via Cuescore uten å først ha løst lisens). Bieffekten ble dessverre at startavgiften for et lag med fire utøvere på laget ble kr. 1200 og for et lag med fem utøvere kr 1500. Med andre ord kan startavgiften for et lag bli høyere enn den startavgift som er fastsatt i TBR; kr. 900 per lag. 

Vi har fått en skriftlig protest mot dette fra en klubb gjennom rett kanal, fra klubb til forbund,  og vi har nå har behandlet saken. Vi har besluttet å tilbakebetale overskytende startavgift til de klubber som melder lag med fire eller fem utøvere. Prosessen med tilbakebetalinger innledes når påmeldingsfristen har løpt ut, men det kan ta noen dager før pengene er på de respektive klubbers konto. 

Dette vedtaket gjør at klubber som har et ønske om å melde en fjerde og eventuelt også en femte utøver på et lag, kan gjøre dette uten at det får økonomiske konsekvenser. Men, den fjerde (og femte) utøveren må melde seg på og betale startavgift innen påmeldingsfristen løper ut.

Seeding:

Rekkefølgen på lag på plass 3 og lag på plass 5 blir trukket.

1. Oslo BK – «Oslo BK 1»
2. Unique BK – «Unique 1»
3. Hyllestad IL, BG – «Hyllestad 1»
3. Ask BC – «ABC»
5. BEX BK – «BEX 1»
5. Kong Oscar BK – «Kong Oscar 1»
5. Oslo BIljard1 PS – «OB1 Elmstreet»
5. Kongsvinger BK – «Kongsvinger 1»

You may also like...