Midler fra NIFs Flyktningfond

Her er det gode muligheter for klubber med aktivitet rettet mot flyktninger til å søke om midler inntil kr.25.000,-. Søknadsfrist 16. september.

Se mer på NIFs sider HER.