Budsjett 2017

Styret har i sak nr. 45/16-18 vedtatt budsjettet for 2017. Som forventet i langtidsbudsjettet blir også 2017 et utfordrende økonomisk år og det budsjetterte underskuddet ligger på ca. kr. 275.000,-. Dette henger i første omgang sammen med den bevisste satsingen på Team Norway, men blir også påvirket av bl.a. nedgang i medlemsmassen, nedgang i momskompensasjon og bortfall av bingo-penger. For fremtidige budsjetter er det åpenbart at det må gjøres grep for å få budsjettet i balanse. Med det budsjetterte underskuddet for 2017 har vi brukt i overkant mye av egenkapitalen som var opparbeidet. Styret vil – sammen med klubbene – i 2017 jobbe aktivt for å bedre de budsjettpostene som utgjør de store pengene.

For å se budsjettet gå til våre økonomisider HER. Budsjettet bør sees i sammenheng med Virksomhetsplanen som ble vedtatt på Tinget i april 2016. AFA-kartet er også et viktig styrende dokument i denne sammenhengen.

Det har lenge vært jobbet med å lage gode rutiner for prosjektbeskrivelser av de ulike prosjektene i budsjettet. Det har vært utfordrende å finne en god struktur og utforming på beskrivelsene slik at de på en enkel måte viser hele organisasjonen hva som er tanken bak budsjettposten og hvordan midlene er tenkt brukt, samtidig med at det skal være forholdsvis enkelt å vedlikeholde og forstå. Vi mener nå at vi har funnet formen på prosjektbeskrivelsene og publiser nedenfor et utvalg av de som er laget og som er viktige for klubbenes og utøvernes forståelse av prosjektet.

Det jobbes kontinuerlig med å ferdigstille flere prosjektbeskrivelser, og prioriteringen er prosjektene som ligger under «Sport». Bl.a. står prosjektet «10115 – Team Norway» nå høyt på prioriteringslisten. Dette (og flere) vil bli publisert forholdsvis raskt etter at vi har passert nyttår.

Her finner du noen av de prosjektbeskrivelsene som er ferdige og som vi mener er viktige for klubbene og deres utøvere, samt andre styrende dokumenter:

10311 Eurotour Menn
10314 Eurotour Kvinner

10312 EM Menn Pool
10302 EM Kvinner Pool
10313 EM Veteran Pool

20000 Turnering

Virksomhetsplanen
AFA-kartet

 

 

You may also like...