Generalforsamling i EPBF

Ine Helvik fra Svithun BK ble forrige helg valgt inn i styret i det europeiske pool biljardforbundet (EPBF). Vi gratulerer!

Under EM i Pool ble det 25. mars avholdt generalforsamling i European Pocket Billiard Federation (EPBF). Det var knyttet spenning til dette møtet da Norges Biljardforbund i år hadde levert flere forslag til forsamlingen. I tillegg var Ine Helvik nominert som kandidat til styret i rollen som kasserer.

Vi hadde levert 4 forslag til generalforsamlingen; ett som omhandlet EPBFs forhold til Blackball, ett som omhandlet åpenhet og innsyn i forvaltingen av stiftelsen (IBPF) som arrangerer EM og Eurotour samt har fått overdratt alle markedsrettigheter, samt to som var endringer i EPBFs statutter (lov) hvor vi ønsket å stille strengere krav i forbindelse med diverse dokumentasjon ifm kommende generalforsamlinger.

Når det gjelder forslaget om Blackball var det full enighet om vårt forslag som pålegger EPBF å avklare med WPA (verdensforbundet i Pool) rundt de organisatoriske forholdene til de ulike Blackballorganisasjonene som eksisterer. Det blir ingen enkel jobb for EPBF å få dette inn i faste former under EPBF da ryktene sier at Blackballorganisasjonene slett ikke ønsker noen påvirkning fra EPBF eller WPA.

Forslaget vedrørende IBPF ble delvis etterkommet, da styret i EPBF la frem dokumenter som viser pengestrømmen i stiftelsen. Etter vår oppfatning er ikke dette tilstrekkelig og vi kommer til å følge denne saken videre.

Våre to forslag til endring i statuttene ble begge vedtatt enstemmig.

For øvrig var det et par andre forslag som var oppe til avstemming, men ingen av disse har noen stor betydning for oss. Protokoll fra generalforsamlingen vil bli publisert på våre hjemmesider så snart den foreligger.

Når det kom til valg, ble Ine Helvik enstemmig valgt inn som kasserer i styret i EPBF. I tillegg ble Katrine Grotle gjenvalgt som varamedlem i EPBFs voldgiftsrett. Gre Leenders ble gjenvalgt som president.

I tillegg til dette ble det informert om at i 2018 – som er 40-årsjubileet til EPBF – vil alle mesterskap (Junior, Menn, Kvinner, Rullestolbrukere, Seniors og Ladies) bli arrangert på samme sted og samme tid. Mesterskapet skal avvikles i Veldhoven i Nederland og det skal rigges bortimot 60 bord til arrangementet.

You may also like...