Klubbundersøkelse – 2017

Med bakgrunn i vedtatt Virksomhetsplan på Tinget 2016 og diskusjoner på Ledermøtet 2017 er denne undersøkelsen laget for å danne grunnlag for det videre arbeidet med rekruttering og klubbutvikling.

Vi ber om at klubbens styre gjennomfører analysen i fellesskap. Det er – som minimum – et krav at 2 personer fra styret besvarer undersøkelsen i fellesskap. Som ansvarlig for driften av klubben, både organisatorisk og sportslig mellom årsmøtene ønsker vi deres vurderinger og tilbakemeldinger på flere områder. Dersom dere har all nødvendig informasjon tilgjengelig, vil utfyllingen ta ca en halv time.

Ut i fra besvarelsene i undersøkelsen søker vi å inngå tettere dialog med et utvalg klubber som tilfredsstiller kriterier som fremtidige satsningsklubber. Bruk av sentrale midler kan ikke påregnes til klubber som av en eller annen grunn velger å ikke delta på klubbundersøkelsen.

Frist for gjennomføring av undersøkelsen er satt til 1. oktober 2017.

Du finner undersøkelsen ved å følge linken HER.

You may also like...