Endringer i Turneringsbestemmelsene

Som kjent revideres TBR én gang om året og nytt reglement blir publisert og gjort gjeldende fra 1. januar hvert år. Det har også i år blitt foretatt en rekke små og store endringer. Noen for å forbedre og presisere det regelverket som allerede eksisterer og noen fordi det kommer større endringer eller innføring av ny aktivitet.

Vi anbefaler som vanlig at alle utøvere, ledere og spesielt turneringsledere å sette seg godt inn i de endringene som er foretatt. Alle endringer er dokumentert og finnes i endringsloggen HER.

Av de viktigste endringene i årets revidering kan vi nevne:

  • Det er nå mulig å få dispensasjon fra Antidoping Norge for å delta i RT, LT og NM for Veteraner selv om man av medisinske grunner har behov for å bruke betablokkere. Dette er ikke en endring i vårt regelverk, men vi har – gjennom dialog med Antidoping Norge – fått innført unntaksregler i deres regelverk. Du kan se unntaktsbestemmelsene HER.
  • Det innføres NC Carambole 3-vant på halvmatch-bord. Det betyr at det lages to ulike rankinglister. Det skal også avvikles en NC i Fri Carambole (ikke krav om at køball skal gå i vant). Det lages en separat ranking basert på 2 NC Helmatch, 2 NC Halvmatch og 1 NC Fri Carambole. Se reglene i 10.12.1 HER.
  • I 2017 ble det innført RT (som egentlig var en lokalturnering) i Snooker med stort hell og 30% økning i deltakelsen. I år blir RT gjennomført som en regional turnering og LT blir innført (med rankingpoeng) for – om mulig – øke deltakelsen ytterligere. Dette er gjort etter tydelige innspill fra Snookerklubbene. Se regler om RT HER og LT HER.
  • Rankingtabellene er justert når det gjelder antall poeng man får basert på plassering. Poengforskjellen er nå større jo høyere opp en utøver plasserer seg. Det innføres også rankingpoeng i Snooker Masters. Se de nye tabellene for alle grener HER.

You may also like...