Endring av regler

Styret behandlet i sitt styremøte nr. 9/16-18 (se protokoll HER) endring i reglene for plassering av 9-ballen ved opplegg samt kleskode.

Følgende vedtak ble fattet:

Sak 100/16-18 9-ball på «spot»
Norges Biljardforbund følger i denne saken vurderingene til EPBF og legger opp med 9-
ballen på spot i 9-Ball – alle klasser. Endringen trer i kraft umiddelbart.

Sak 102/16-18 Kleskode – kalde lokaler
Alle henvisninger til gradetall fjernes i TBR. Bruk av godkjent «overtrekksplagg» blir tillatt.
Alternativt kan et «undertrekks plagg» i samme farge som det kortermete plagget – eller
svart – tillates. Endring av regler i TBR gjøres med øyeblikkelig virkning.

Som det står i vedtakene blir begge endringene innført fra dags dato. Redigering og oppdatering i turneringsbestemmelsene vil bli foretatt så snart som mulig.

You may also like...