NM Lag 2018

19.-21.mai 2018 arranger Oslo BK NM Lag på Oslo Biljardsenter. Som tidligere år, når arrangementet har vært avviklet i Oslo, vil man bruke flere spillesteder dersom antall lag krever dette. Sluttspillet avvikles på Oslo Biljardsenter.

Det er innledende dobbelcup i runde 1 og 2. Det vil bli seedet 8 eller 16 lag i dobbelcup runde 2. Disipliner i 2018 er 8-Ball, 9-Ball og 14.1 (Pool Classic).

I forbindelse med NM Lag blir reiseutgiftsfordeling benyttet for alle deltakende lag. Det blir krevet at spillere bruker Thon Hotels for overnatting. Trykk HER for å bestille på Thon. Det er lagets kaptein som har ansvar for å melde på laget. Beløp som er tilgjengelig for reiseutgiftsfordeling er startavgifter minus arrangørandel og kostnad for pokaler og medaljer.

Reglementet finner du i Turneringsbestemmelsene 6.8.5.1 og 10.14.2. Presiseringer av reglementet finner du i «Presiseringsdokumentet» HER. De lagene som er seedet i henhold til denne publisering opprettholder sin seeding under det navnet som er gjengitt. Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene.

Seeding:

1. ABC 1
2. Stoppball Nidaros
3. Herøy BK1
3. Oslo BK2
5. FBK1
5. Oslo BK1
5. Oslo Two and a Half Men
5. TBK

Disse seedede lagene starter i 2. runde – søndag.

For å melde på laget trykk NM LAG 2018 HER.

Følg veiledningen nedenfor for å melde på ditt lag:

1. Klikk på «LEGG TIL LAG»

2. Dersom du vil ha en oversikt over alle registrerte lag med spillere trykk HER. Sjekk eventuelt at spillere i laget stemmer.

3. Dersom du allerede har et eller flere lag – gjennomfør «Søk og legg til»gjennom å skrive navn på ditt/dine lag.

4. Hvis du ikke finner laget, eller ikke har registrert lag ennå – klikk på «lagoversikt».

5. Skriv inn ditt lags navn (tilleggsnavn, for eksempel «OSLO Lag 1») under «LAG JEG ADMINISTRERER» og «Lagnavn». Klikk på «LEGG TIL»

6. Angi klubbens navn under «Representerer» og hjemmearena under «Mitt spillested»

7. Deretter må du angi hvilke utøvere som inngår i laget gjennom å skrive utøverens navn i feltet «Lagets spillere»NB! Hvis en eller flere av de utøvere som du ønsker å legge til i laget ikke ennå har løst lisens, må dette gjøres først.

8. Når dette er gjort må du/dere igjen klikke på «TURNERINGER» og finne  «NM Lag 2018»

9. Klikk på «Legg til lag» og skriv inn det lag som du/dere ønsker å melde på

10. Deretter gjenstår kun å betale for laget

 

You may also like...