Sakspapirer – Biljardtinget

Oppdatert

Sakspapirene (se link i saken under) er nå oppdatert med:

  • Oppdatert deltakerliste
  • Signert årsregnskap 2017
  • Signert økonomisk årsberetning fra styret 2017
  • Revisjonsberetning 2017
  • Valgkomitéens innstilling til nytt styre

Følgende saker er fremdeles ikke fullstendig mottatt:

  • Kontrollkomitéens beretning 2017
  • Valgkomitéens innstilling til ny kontrollkomité
  • Valgkomitéens innstilling til disiplinærutvalg (dersom dette blir vedtatt innført på Tinget)

___________________________________________________________________________________________________________

Saksdokumenter til Biljardtinget som avvikles 29. april 2018 er i dag utsendt til alle klubber. Dette er i henhold til fristen i forbundets lov § 14 punkt 2 (HER).

Det gjøres oppmerksom på at den administrative påmeldingsfristen til Biljardtinget er gått ut, men det er selvfølgelig fremdeles mulig å stille som representant dersom klubbens forpliktelser er oppfylt og fullmakt fra klubben er gitt (ref. tidligere e-post om innkalling). Dersom det er flere som ønsker å melde seg på til Fagdag og/eller Biljardting er det fint dersom det elektroniske påmeldingsskjemaet (HER) blir benyttet. Det gis – på dette tidspunktet – ingen garanti om at det er ledig hotellrom dersom dette i tilfellet skulle være ønskelig.

Sakspapirene vil ikke bli skrevet ut på papir, så de som eventuelt ønsker papirversjon bes skrive ut dokumentet før ankomst til Biljardtinget.

Saksdokumentene finner du HER.

Vi ønsker alle representanter hjertelig velkommen til Fagdag og Biljardting og håper vi kan få konstruktive diskusjoner.

You may also like...