Disiplinærutvalget

Under Tinget 29. april 2018 ble det valgt et disiplinærutvalg som kan bli involvert i disiplinærsaker etter brudd på turneringsbestemmelser og regler (TBR se HER). Vi som sitter i disiplinærutvalget vil behandle eventuelle saker i henhold til TBR. Vi presiserer at de aller fleste forhold må løses der og da, dvs. de er Turneringsleder sitt ansvar i samråd med jury.

Vi oppfordrer utøvere og turneringsledere til å oppdatere seg på hva som gjelder. Se hvordan disiplinærutvalget skal jobbe HER.

Husk at biljard er en «gentlemansport» – vi ønsker lite å gjøre.

Med vennlig hilsen

Nyopprettet disiplinærutvalg ved

Nirmin Takaleh (Unique BK), Markus Kotvojs (Oslo BK) og Gjermund Flage (Leder av disiplinærutvalget)(Hyllestad IL BG)

You may also like...