Organisasjonsutvalget utvides

Forbundet har inngått et samarbeid med Per Hagen, som går inn i organisasjonsutvalget. Per skal jobbe tett med både forbund og klubber på flere områder. Samarbeidet starter med å få utarbeidet en strategi for sosiale medier, men vil etter hvert også utvides til å omhandle marked og media forøvrig.

Per fant kjærligheten til biljard tidlig på 90-tallet og rakk akkurat å bli elitespiller før han måtte ta en pause. Som mange andre måtte familielivet prioriteres, men nå har han nylig gjort sitt comeback på filten etter 17 års fravær. Han er medlem av Oslo Biljardklubb og har nylig blitt valgt til å gjøre mange av de samme oppgavene der.

«Biljardsporten består av utrolig mange flotte mennesker og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor miljøet er så bra. Allikevel føler jeg at det er forbedringspotensiale når det gjelder å nå ut i både lokale og sosiale media. Når Norges befolkning får øynene opp for denne flotte sporten vil det også åpne øynene til landsdekkende media. Jeg tror det er den riktige veien å gå for å stimulere til økt rekruttering blant både unge og gamle.», sier Per.

«Per har stor erfaring innen feltet og vi ser frem til dette samarbeidet. Det blir spennende å se utviklingen på området og vi setter pris på at Per – med hans kompetanse – ønsker å bidra i dette arbeidet.», sier Generalsekretær Frode Myhre Larsen.

Per skal være et utøvende bindeledd mellom klubbene, media, forbundet og markedet. Han vil snarlig ta kontakt med klubbene for å innlede en dialog på hvordan de ønsker at en slik rolle skal utnyttes best mulig. Per vil jobbe både med hver enkelt klubb, men også – på sikt – på et overordnet nivå mot nasjonale sponsorer og media.

«Jeg er tilgjengelig 24/7, 364 dager i året (juleaften tar jeg fri)». Klubbens representanter skal ikke nøle med å ta kontakt om både store og små henvendelser», sier Per.

Ta kontakt med Per Hagen for evt. spørsmål på 401 46 669 eller per@biljardforbundet.no

You may also like...