Budsjett – 2019

Styret vedtok i sak 39/18-20 budsjettet for 2019. Dette er publisert på våre økonomisider HER.

Det er samtidig laget flere prosjektbeskrivelser (se nedenfor) som skal gjøre det enklere for organisasjonen og se hvorfor det er avsatt midler til de ulike prosjektene. I prosjektbeskrivelsene skal det også – så godt som mulig – beskrives hvordan de budsjetterte midlene skal benyttes i det enkelte prosjektet. Vi håper at disse beskrivelsene vil gjøre fremtidige beslutninger på flere områder mer forutsigbare. Vi har startet med å beskrive de prosjektene som vi selv anser som viktigst å få dokumentert. Det er ønskelig å utvide dette etter hvert slik at alle prosjekter på budsjettet har sin tilhørende beskrivelse.

I prosjektbeskrivelse «10115 – Utvikling Junior» og «40300 Klubbutvikling» vil dere se hvordan styret ønsker å opprettholde en satsing på de yngre selv om prosjektet «Team Norway» i sin opprinnelige form er avviklet. Det er ønskelig å skape aktivitet lokalt og regionalt for satsende utøvere under 25 år. Videre er det ønskelig å kombinere en slik faglig utvikling for unge utøvere med en prosess for å utvikle klubbene i henhold til virksomhetsplanen.

Den endelige planleggingen av disse prosjektene er ikke foretatt, men vi vil – så snart som mulig på nyåret – legge en plan for den første delen av 2019 – den såkalte «mellomsesongen». Dette blir i så fall sammenfallende med EM for Junior som avvikles i juli/august. Det er heller ikke endelig avklart med roller og ansvar i disse prosjektene, men det er åpenbart fra forbundets side at det er ønskelig å dra veksler på erfaringene, kapasiteten og kompetansen til Vegar Kristiansen i det videre arbeidet.

Vi kommer tilbake med mer detaljer så snart ytterligere planlegging er foretatt. Hvis organisasjonen har spørsmål til budsjett og/eller prosjektbeskrivelser, vennligst ta kontakt med oss. Enten på e-post/telefon eller i Styrelederforum på Facebook.

PROSJEKTNR. PROSJEKTNAVN LENKE
10115 Utvikling Junior HER
10212 EM Junior Pool HER
10213 VM Junior Pool HER
10214 Nordisk Junior Pool HER
10215 Int. turn. Pool Para HER
10302 EM Kvinner Pool HER
10311 Eurotour Menn HER
10312 EM Menn Pool HER
10313 EM Veteran Pool HER
10314 Eurotour Kvinner HER
20000 Turnering HER
20105 Nordisk Pool HER
40300 Klubbutvikling HER

 

 

 

You may also like...