Ledermøte 2019

Norges Biljardforbund inviterer til Ledermøte 2019.

Det er tidligere besluttet at det skal gjennomføres klubblederseminar i de årene hvor det ikke avholdes forbundsting.  Dette er en viktig møteplass for norsk biljard hvor vi i fellesskap kan stake ut kursen for vårt videre arbeide. Det forventes at alle klubber deltar på Ledermøtet.

Dato11.-12.mai 2019
TidLørdag 10:00-18:00
Søndag 10:00-16:00
StedThon Hotel Oslo Airport, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen

Det inviteres 2 personer fra hver klubb til ledermøtet (fortrinnsvis leder og nestleder).  Klubbene dekker selv sin reise på rimeligste måte samt opphold og bespisning. Klubbkontingenten for 2019 på totalt ca. kr. 40.000,- benyttes til reisefordelingskasse.

Vi kommer tilbake med endelig agenda, men den vil naturlig inneholde saker som omhandler de to fokusområdene i gjeldende virksomhetsplan – «Organisasjon» og «Turnering».

Vi ber klubbene snarest og senest innen 5. april melde seg på til ledermøtet HER. På dette skjemaet er det også mulig å melde inn saker som ønskes diskutert på ledermøtet. Vi kan dog ikke garantere at det vil bli plass til alle diskusjonsønsker.

You may also like...