Ny profil

Styret vedtok i sak 41/18-20 å endre profilen til Norges Biljardforbund. Arbeidet med å utarbeide en komplett profilhåndbok (se nedenfor) er nå fullført og vi vil foreta nødvendige endringer på alle våre flater. Dette er et omfattende arbeid som vi vil måtte bruke en del tid på å gjennomføre og håper på forståelse fra organisasjonen for dette.

Styret i forbundet er veldig godt fornøyd med hvordan den nye profilen – med logoer, symboler og andre grafiske elementer – har blitt, og vi mener at dette gir forbundet et godt og moderne fundament å bygge videre på – under forutsetning av at de ulike elementene blir benyttet riktig. Samtidig vet vi at det rundt slike prosesser eksisterer mange ulike meninger. Det må vi være åpne for.

I profilhåndboken som er vedlagt finnes det eksempler på hvordan de ulike elementene skal brukes og – ikke minst – hvordan de IKKE skal brukes. Vi ber klubbene om å forholde seg til dette i de sammenhenger hvor de ønsker å benytte noen av de grafiske elementene fra den nye profilen.

Vi vil etter hvert gjøre nødvendige filer tilgjengelige for resten av organisasjonen.

Vi har laget et formelt logosett som kun skal benyttes å uttatte landslagsspillere og støtteapparatet rundt landslaget (se under). Vi ber klubbene om å respektere dette og ikke benytte denne logoen i klubbsammenheng.

Vi avslutter med å gratulere oss selv med ny forbundsprofil og vi håper den vil bli godt mottatt.

Forbundets primærlogo:

 

Landslagslogo:

 

Profilhåndbok (trykk på bildet):