NM Lag – Pool

08.-10.juni 2019 arranger Oslo BK NM Lag på Oslo Biljardsenter. Som tidligere år, når arrangementet har vært avviklet i Oslo, vil man bruke flere spillesteder dersom antall lag krever dette. Sluttspillet avvikles på Oslo Biljardsenter.

Det er innledende dobbelcup i runde 1 og 2. Det vil bli seedet 8 lag i dobbelcup runde 2. Disipliner i 2019 er 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball.

I forbindelse med NM Lag blir reiseutgiftsfordeling benyttet for alle deltakende lag. Det blir krevet at spillere bruker Thon Hotels for overnatting. Trykk HER for å bestille på Thon. Det er lagets kaptein som har ansvar for å melde på laget. Beløp som er tilgjengelig for reiseutgiftsfordeling er startavgifter minus arrangørandel og kostnad for pokaler og medaljer.

Gjeldende reglement for årets mesterskap finner du nederst i denne saken. Regler for navn og bekledning finner du på denne linken. De lagene som er seedet i henhold til denne publisering opprettholder sin seeding under det navnet som er gjengitt. Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene.


Seeding: (3. og 5.plassene blir trukket)

1. ABC 1
2. Oslo BK 2
3. Oslo BK 3
3. Oslo BK 5
5. Oslo BK 1
5. BEX BK
5. Gjøvik & Raufoss BK 1
5. Hyllestad IL-Biljard 1

For å melde på laget trykk NM LAG 2019 HER.

Følg veiledningen nedenfor for å melde på ditt lag:

 • Klikk på «LEGG TIL LAG»
 • Dersom du vil ha en oversikt over alle registrerte lag med spillere trykk HER. Sjekk eventuelt at spillere i laget stemmer.
 • Dersom du allerede har et eller flere lag – gjennomfør «Søk og legg til» gjennom å skrive navn på ditt/dine lag
 • Hvis du ikke finner laget, eller ikke har registrert lag ennå – klikk på «lagoversikt»
 • Skriv inn ditt lags navn (tilleggsnavn, for eksempel «OSLO Lag 1») under «LAG JEG ADMINISTRERER» og «Lagnavn». Klikk på «LEGG TIL»
 • Angi klubbens navn under «Representerer» og hjemmearena under «Mitt spillested»
 • Deretter må du angi hvilke utøvere som inngår i laget gjennom å skrive utøverens navn i feltet «Lagets spillere». NB! Hvis en eller flere av de utøvere som du ønsker å legge til i laget ikke ennå har løst lisens, må dette gjøres først.
 • Når dette er gjort må du/dere igjen klikke på «TURNERINGER» og finne «NM Lag 2018»
 • Klikk på «Legg til lag» og skriv inn det lag som du/dere ønsker å melde på
 • Deretter gjenstår kun å betale for laget

6.8.5.1 NM LAG

 1. NM Lag arrangeres én gang per sesong, i en arena (eller på to eller flere arenaer når det er behov), og som regel i forbindelse med pinsehelgen (3 dager). Arrangør for NM Lag kan være enten NB eller en medlemsklubb (ved bruk av 2 eller flere arenaer er det normalt også flere klubber som står som arrangør).
 2. Turneringen er åpen for alle NBs medlemsklubber, og hver klubb kan delta med flere enn ett lag.
 3. Utøvere som deltar for en klubb og ett lag, kan i samme og inneværende sesong ikke tidligere ha deltatt for noen annen klubb.
 4. Hvert lag består av minst tre og maksimalt fem utøvere, som fritt kan alterneres (en utøver byttes ut mot en annen, alternativt at utøvere spiller en annen disiplin enn i matchen før). Alternering innen laget skal foretas mellom to kamper. Sykdom eller annet frafall i et lag i pågående kamp gir ikke rett til bytte av utøver. Frafall av én utøver fører til tap av aktuell match og frafall av to utøvere fører til tap av kamp.
 5. Hver kamp består av tre individuelle matcher, én i hver sin disiplin. Det alterneres mellom 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (Pool Classic).
 6. Turneringen spilles i form av en dobbelcup, med avsluttende enkelcup (avhengig av antall deltakende lag, fra åttendelsfinaler, fra kvartfinaler eller fra semifinaler).
 7. Utøvere må ha deltatt i minst én av lagets kamper for å figurere på resultatlisten.
 8. Dersom 5 medaljer skal deles ut må alle 5 utøvere ha deltatt i noen av lagets 3 (tre) siste kamper. Dersom 4 medaljer skal deles ut må alle 4 utøvere ha deltatt i noen av lagets 2 (to) siste kamper. Det produseres kun 3 medaljer i hver valør til NM Lag. Medaljer til utøver 4 og utøver 5 vil bli ettersendt.

10.14.2 NM LAG POOL

 1. Disipliner: Det arrangeres ett NM lag hvert år. Turneringen spilles i disiplinene:
  8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og/eller 14.1 (Pool Classic).
 2. Distanser:
  1. Runde 1 og 2 (dobbelcup)
   1. 8-Ball (4)
   2. 9-Ball (6)
   3. 10-Ball (4)
   4. 14.1 (50 – maksimalt 3 innings)
  2. Sluttspill (enkelcup)
   1. 8-Ball (8)
   2. 9-Ball (9)
   3. 10-Ball (8)
   4. 14.1 (125)
 3. Spilleform:
  1. Innledende dobbelcup i runde 1 og 2.
  2. Enkelcup siste 8 eller 16 avhengig av antall påmeldte lag.
 4. Deltakelse: NM er åpent for alle utøvere (se også 6.8.5.1 punkt 3 og 6.8.2 punkt 1) som innfrir følgende vilkår:
  1. Norsk statsborgerskap eller norsk bostedsadresse registrert i folkeregisteret i de siste 12 måneder (se også 6.5.4 , 6.8.3.2 og 6.8.3.4).
  2. Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.
  3. Innehar gyldig lisens i NB.
  4. 4. divisjonsutøvere i Pool har ikke anledning til å delta i NM lag.
 5. Påmelding:
  1. Påmeldingsfrist er kl. 17:59 siste onsdag før turnering.
  2. Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 samme dag.
  3. Klagefrist er satt til kl. 11:59 siste torsdag før turnering.
  4. Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.
 6. Startavgift:
  1. Alle lag kr. 1.000,-
  2. I forbindelse med NM Lag blir reiseutgifts-fordeling benyttet for alle deltakende lag som har oppfylt vilkårene som publiseres i forbindelse med innbydelsen.
 7. Ranking: NM Lag gir ingen rankingpoeng.
 8. Seeding: 8 eller 16 lag (avhengig av antall påmeldte lag) seedes etter fjorårets resultater. For at et lag skal kunne seedes basert på fjorårets resultater må
  1) minst to utøvere være de samme som inngikk i laget året før og mins én utøver må være Eliteutøver eller 2) minst én utøver må være den samme som inngikk i laget året før og minst to utøvere må være Eliteutøvere.
  I forbindelse med NM Lag 2017 vedtok Turneringsutvalget at TBR 10.14.2, punkt 8.a. og 8.b. skulle slettes, og erstattes med dette: «Klubbene bestemmer selv hvilke utøvere som skal meldes på og representere de ulike lagene. Dette gjelder både seedede og useedede lag.» Denne endringen kom dessverre ikke med i hoved-revisjonen pr. 1. januar 2018, men er herved ivaretatt.
 9. Premier:
  1. Medaljer til alle utøvere 1. til 3. plass (det spilles ingen bronsefinale, 2 lag får 3. plass).
  2. Pokal til klubb 1. til 3. plass.
 10. Turneringsleder: Nasjonalt godkjent turneringsleder.

You may also like...