Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Oslo BK

OPPDATERING 9. OKTOBER:

FORBUNDETS INNSYN HAR AVDEKKET AT KLUBBEN HAR SVÆRT MANGELFULL KONTROLL PÅ HVEM SOM FAKTISK HAR BETALT MEDLEMSKONTINGENTEN SIN FOR 2019.

DET BETYR AT VI SER OSS NØDT TIL Å BE DE SOM KOMMER PÅ DET EKSTRAORDINÆRE MØTET I MORGEN OM Å TA MED SEG DOKUMENTASJON PÅ AT DE HAR BETALT SIN MEDLEMSKONTINGENT I ÅR. VI ER KLAR OVER AT DETTE KAN VÆRE VRIENT Å FÅ TIL FOR FLERE, MEN BER DERE GJØRE SÅ GODT DERE KAN.

PÅ FORHÅND TAKK FOR HJELPEN OG VEL MØTT I MORGEN

Med bakgrunn i NIFs lov §2.3 kaller Norges Biljardforbund inn til ekstraordinært årsmøte i Oslo Biljardklubb.  Vedtak om dette er fattet i styrevedtak nr. 62/18-20.

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes torsdag 10. oktober 2019 kl. 18:00 på Scandic Hotell Helsfyr.

Agenda

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen og saklisten.
  3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Valg av fullt styre eller suppleringsvalg.
  5. Valg. Avhengig av utfall av punkt 4:
    • Valg av fullt styre – eller….
    • Suppleringsvalg
  6. Suppleringsvalg av ett medlem og ett varamedlem til valgkomitéen.

Dersom det er spørsmål vedrørende årsmøtet, så ta kontakt med oss på biljard@biljardforbundet.no eller til generalsekretæren på mobil 93208061.

Vi ønsker alle medlemmer i Oslo Biljardklubb velkommen til årsmøtet.

You may also like...