Økonomiske konsekvenser av Covid-19

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Med bakgrunn i at regjeringen har bevilget 600 millioner kroner til idrett og frivillig sektor for å kompensere for tapte arrangementsinntekter for mars og april 2020, ønsker NIF å få en oversikt over de faktiske tapene.

Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er et søknadssystem, men et kartleggingsystem. Vi ber alle våre klubber om å vurdere sine tapte arrangementsinntekter og andre økonomiske konsekvenser, og deretter fylle inn rapporteringsskjemaet. Det skal rapporteres pr. måned og det er fullt mulig å redigere skjemaet etter hvert.

Dersom dere har spørsmål til registreringen, ta kontakt med din egen Idrettskrets.

You may also like...