Oppdatert Norgesrating

Med bakgrunn i turneringsbestemmelsenes (TBR) «10.10 – Norgesrating«, er det nå foretatt justering av innplassering i nivå. Dette skal i henhold til TBR «10.10.4 – Ratinglister pr. nivå» foretas 31. juli og 31. desember. Vi beklager at vi er litt sent ute med årets innplassering.

Vi er klar over at det er flere gode diskusjoner, forslag og tilbakemeldinger på Norgesratingen som ble innført i fjor. Disse vil bli grundig behandlet i Turneringsutvalget. Eventuelle endringer vil komme i neste revidering av TBR gjeldende fra 1. august 2021.

For å forenkle forståelsen av hvordan Norgesratingen fungerer, vil det nedenfor listes noen konsekvenser av de forskjellige bestemmelsene i TBR. Disse konsekvensene har i praksis kun betydning for Pool.

  • Utøvere som ikke har vært aktive i perioden 1/7-2020 til 31/12-2020 vil skjules fra Norgesratingen og anses som ikke-aktive spillere. (TBR «10.10.4 – Ratinglister pr. nivå» punkt 2.b.)
  • Dersom ikke-aktive spillere reaktiviseres (det vil si at de melder seg på til turnering) vil de nivåmessig innplasseres i regionens laveste divisjon. Dersom dette er 2. divisjon, vil de allikevel ha anledning til å delta i 1. divisjon (TBR «10.12.3 – Pool, 1. divisjon» punkt 4).
  • Norgesratingen er justert ut i fra registrerte «Forfeit» og «Diskvalifikasjoner» i perioden 1/7-2020 til 31/12-2020. I henhold til TBR «10.8 – Resultat i spilleskjema«, skal disse kampene anses som spilt med tilhørende konsekvens for ratingen. Det jobbes for å få denne funksjonaliteten automatisert slik at konsekvensen kommer umiddelbart etter gjeldende turnering.
  • Ny nivåinnplassering gjelder fra første aktivitet i 2021 frem til 31. juli 2021. Nye spillere vil fremdeles innplasseres med 1150 ratingpoeng (TBR «10.10.7 – Startpoeng«). Det vil være mulig for klubber å søke om nedjustering av nivå for en eller flere av sine spillere.

Til orientering har det vært behandlet en søknad om å beholde nivåplasseringen i Elite for en ikke-aktiv spiller. Dette gjelder Tron Vidar Engebakk fra Unique BK som har vært Coronafast i utlandet og dermed ikke har vært i stand til å delta i NC Elite. Denne søknaden er godkjent og Tron Vidar beholder dermed sin status som Elitespiller.

Vi håper at vi snart kan komme i gang med vår aktivitet igjen og ønsker alle lykke til med den siste halvsesongen.

Dersom det er spørsmål til saken, så bare ta kontakt med oss på biljard@biljardforbundet.no

You may also like...