Nytt kontonummer

Norges Biljardforbund har byttet bank og har dermed fått nytt kontonummer.

Det nye nummer som vi ber dere notere dere er:

1813.34.01403