Gjennomføring av årsmøte 2021

Fristen for å avholde årsmøte er også i år utsatt til 15. juni. Idrettsforbundet har laget en informativ side hvor en rekke spørsmål blir besvart. Trykk på lenken under for å komme til NIFs publisering.

Når det gjelder «Samordnet rapportering» i NIFs systemer, er fristen fremdeles innen utgangen av april. Så her må klubbene skynde seg før fristen går ut. Det er veldig viktig at alle får registrert sine medlems- og aktivitetstall. Trykk på lenken under for å komme til publisert informasjon fra NIF.

You may also like...