Informasjon fra «Sport»

Selv om vi fremdeles er inne i en pandemi, planlegges det for en hel del internasjonal aktivitet i de 3 grenene våre. Samtidig så er det enkelte turneringer som må utsettes eller avlyses. Nedenfor ønsker vi å gi en kortfattet informasjon – slik status er akkurat nå.

Nordisk Mesterskap

Det begynner å bli lenge siden vi fikk arrangert noe Nordisk Mesterskap i Carambole, Pool og Snooker. Status nå er at forsøket på å arrangere disse turneringene våren 2022 ikke lykkes. Det avholdes et møte i Nordic Billiard Council (NBC) 18. januar hvor vi skal diskutere saken. Det er uttrykt ønske om å kunne arrangere mesterskapene til høsten. Vi kommer tilbake til mer informasjon når den er tilgjengelig.

EM Pool

Det planlegges EM i Pool for Menn, Kvinner, Gutter U23 og Rullestolbrukere i Lasko, Slovenia i perioden 2. – 12. mars. I tillegg planlegges det for EM Junior i Petrich, Bulgaria i perioden 27. juli – 3. august.

Uttak

Følgende utøvere er tatt ut til å representere Norge under EM i Slovenia:

KlasseNavnKlubb
KvinnerNina Skresholdt TorvundHyllestad IL, BG
KvinnerLine KjørsvikStoppball Nidaros BK
RullestolbrukerKim Ronny NygårdHyllestad IL, BG
MennMats Brujordet SchjetneAsk BC
Gutter U23Emil André GangfløtFredrikstad BK
Gutter U23Albert Roman B. StensrødFredrikstad BK
Gutter U23Ole Kristian RudshavnOslo BK
Gutter U23Jonas Kvalsund HansenHerøy BK

Utøverne i U23 deltar også i klassen for Menn i disiplinene 14.1 og 10-Ball. Norges Biljardforbund gratulerer med uttaket 🙂

Denne fine gjengen skal også på en landslagssamling i Trondheim helgen 4.-6. februar.

Uttaket til EM Junior i Bulgaria vil bli foretatt etter NM Junior i april.

EM Snooker

Det planlegges EM i Snooker for Menn i Lublin, Polen i perioden 9.-14. april. Uttak av tre utøvere som hver mottar inntil kr. 10.000,- i støtte til dette mesterskapet vil bi foretatt etter NC3 som arrangeres 5.-6. februar.

EM Carambole

Det planlegges EM i Carambole i Berlicum, Nederland i perioden 14.-18. juni. Det tas ut én utøver som mottar kr. 5.000,- i støtte til dette mesterskapet.

Eurotour Pool – «Team Norway»

I den vedtatte virksomhetsplanen er «Toppidrettssatsing» ett av fire strategiske satsningsområder. I tråd med dette ønsker vi fra og med kalenderåret 2023 å utvide støtten til deltakelse i Eurotour. I stikkordsform vil dette bli gjort på følgende måte:

 • Det vil i løpet av høsten bli tatt ut inntil 5 utøvere (samlet kvinner/menn) som vil bli satset på i ET 2023.
 • Alle kostnader til reise, opphold og startavgift i ET 2023 vil bli dekket av forbundet.
 • Uttatte utøvere må forplikte seg til å delta på samtlige ETer i 2023.
 • Følgende uttakskriterier (i tilfeldig rekkefølge) blir lagt til grunn:
  • Sportslige resultater nasjonalt og internasjonalt
  • Norgesrating
  • Vilje til satsning og seriøsitet
  • Alder
  • Personlig egnethet
  • Andre skjønnsmessige vurderinger

You may also like...