Gjenåpning

Da åpnes endelig dørene igjen.

Etter gårdagens pressemelding er det klart at de aller fleste restriksjoner og tiltak som gjelder breddeidretten for alle aldre fjernes. Det opprettholdes avstands- og munnbindkrav blant personer som ikke er utøvere. Øvrig aktivitet – både trening og konkurranse – kan drives som normalt. Hurra 🙂

Dette er de endringene som er gjeldende for vår aktivitet:

  • Barn, unge og voksne kan trene som normalt innendørs og utendørs, med kontakt dersom det er nødvendig.
  • Krav om å holde minst en meter avstand gjelder ikke for utøvere på idrettsarrangementer.
  • Publikum og som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser.
  • Det forskriftsfestes at det for alle arrangementer gjelder krav til smittevernforsvarlig drift, herunder utpeke ansvarlig person og opprettholdelse av krav til hygiene, samt følge relevante standarder om smittevern.

Selv om det meste nå er åpnet som normalt, så må vi allikevel ta ansvar for å opprettholde godt smittevern. Dette gjelder både arrangører, utøvere og tilskuere. Fremdeles gjelder

  • praktiser god hånd- og hostehygiene
  • vaksiner deg
  • hold deg hjemme ved sykdom
  • test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Se pressemelding fra Regjeringen og NIF ved å trykke på knappene under.


You may also like...