Dokumenter til Biljardtinget

Saksdokumenter til Biljardtinget som avvikles 12. juni 2022 er i dag utsendt til alle klubber. Dette er i henhold til fristen i forbundets lov § 11 punkt 2.

Det gjøres oppmerksom på at den administrative påmeldingsfristen til Biljardtinget er gått ut, men det er selvfølgelig fremdeles mulig å stille som representant dersom klubbens forpliktelser er oppfylt og fullmakt fra klubben er gitt (ref. tidligere e-post om innkalling). Dersom det er flere som ønsker å melde seg på til Fagdag og/eller Biljardting er det fint dersom det elektroniske påmeldingsskjemaet blir benyttet (se lenke nedenfor).

Sakspapirene vil ikke bli skrevet ut på papir, så de som eventuelt ønsker papirversjon bes skrive ut dokumentet før ankomst til Biljardtinget.

Vi ønsker alle representanter hjertelig velkommen til Fagdag og Biljardting og håper vi kan få konstruktive diskusjoner.


You may also like...