Terminliste og turneringsbestemmelser

Styret har behandlet og vedtatt terminliste for sesongen 2022/2023. Den finner du i excel-format på lenken nederst i denne saken. Der finner du også de vedtatte endringene i «Turneringsbestemmelsene» (TBR). En oppsummering av de viktigste endringene i TBR finner du her:

Etter to sesonger som kan beskrives som langt annet enn normale, håper vi at sesongen 22/23 vil bli en sesong uten særlige avvik. Etter innføringen av Norgesrating og nytt turneringssystem før sesongen 20/21, som ble noe justert før sesongen 21/22, vil det være fint med en ordinær sesong hvor vi bedre kan erfare hvordan konkurranseaktiviteten vår fungerer.

Det er ikke gjort noen omfattende endringer i turneringsbestemmelsene denne gang.  Det mest merkbare vil kanskje være at vi har endret avviklingsformen på «Topp 16» til puljespill og avsluttende enkeltcup med 2 turneringer pr. helg. Dette vil de fleste kjenne igjen fra tidligere «Topp 8». Det er lagt opp til at turneringen skal kunne arrangeres hos klubber med færre enn 8 bord, så det må forventes spill også på fredager.

I tillegg har vi gjort en rekke justeringer og – forhåpentligvis – forbedringer i turneringsbestemmelsenes struktur. Dette håper vi vil forenkle turneringslederes og utøveres mulighet til å finne frem i gjeldende regler. Vi håper f.eks. at endringene i plassering av «Kleskoder» vil gjøre det enklere å forstå. Også sammenstillingen av beskrivelsene av våre lagkonkurranser i Pool vil forenkle TBR.

Av andre justeringer og endringer som er foretatt kan vi nevne:

 • Mulighet for puljespill i turneringer med over 16 deltakere
 • Innføring av nye klasser for «Superveteran»
 • Det er lagt inn tekst som gjør at alle Norgesmesterskap tilhører ett kalenderår – og ikke sesong
 • Håndhilsning er fjernet som krav, men vi vil at hilsningen og «God kamp» praksisen fortsetter
 • Det er foretatt enkelte justeringer i distanse og antall innings i NM for Junior
 • Det er foretatt enkelte justeringer i distanse i NC snooker og NM Snooker 15 Rød og 6 Rød
 • Det er lagt opp til at NM Snooker for lag skal arrangeres hvert tredje år
 • Det gis støtte til to utøver til EM i Carambole
 • Det gis støtte (gratis startavgift og overnattingskompensasjon) til de utøverne i «Topp 16» som ved påmelding er plassert som nummer 24 eller høyere på Norgesratingen.
 • Det innføres pengepremie i PL1200. Totalt kr. 1.500,- pr. turnering
 • Det innføres pokalpremie i hver PL1199 turnering
 • Det gis støtte (gratis startavgift) til de utøverne i «Snooker Masters» som ved påmelding er plassert topp 16 på snookerrankingen

Det er også verdt å nevne at det – fra 2023 – vil bli en betraktelig bedre støtteordninger til våre satsningsutøvere som deltar i Eurotour i Pool.

Avslutningsvis kan det nevnes at det – i starten av turneringsbestemmelsene – er lagt inn en generell mulighet til å dispensere fra TBR.  Det er styret som vedtar endringer i turneringsbestemmelsene, mens det er administrasjonen som forvalter dispensasjoner.

God sommer og lykke til med ny sesong – som vi håper vil komme i gang på normal måte 😊


You may also like...