Barneidrett

Under arbeidet med nytt seriesystem har det kommet for en dag at Norges Biljardforbund i sine barneidrettsbestemmelser har strengere regler enn de generelle reglene fra Norges Idrettsforbund. Dette er i og for seg ikke noe galt, men det er nok ikke hensiktsmessig å fortsette og ha denne forskjellen.

For at flest mulig av våre unge utøvere kan få delta i regional og/eller nasjonal aktivitet så snart som mulig har styret i sak 36/22-24 vedtatt at våre barneidrettsbestemmelser umiddelbart skal endres slik at de samsvarer med NIFs bestemmelser.

Endringen skjer i turneringsbestemmelsenes punkt 6.3 hvor alle særidrettsspesifikke punkter fjernes. Det lenkes til NIFs barneidrettsbestemmelser slik at disse da blir gjeldende med umiddelbar virkning.

I praksis betyr dette at blant annet følgende regler nå gjelder:

  • Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
  • Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
  • Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.
  • Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

Du finner all informasjon om NIFs Barneidrettsbestemmelser ved å følge lenken i knappen under.


Forsidefoto: Eirik Førde

You may also like...