Ledermøte 2023 er avlyst/utsatt

OPPDATERING

På grunn av alt for få påmeldte klubber ser vi oss dessverre nødt til å avlyse/utsette det planlagte ledermøtet som skulle ha vært avholdt 6. – 7. mai 2023. Det er urovekkende på mange måter at vi ikke klarer å skape tilstrekkelig engasjement i forbindelse med slike viktige møteplasser.

Styret planlegger alternative møteformer og vil snarlig komme tilbake med oppdatert informasjon.

Dersom det er påmeldte klubber som allerede har hatt kostnader som ikke lar seg refundere, ber vi om at det tas kontakt med generalsekretæren.


Norges Biljardforbund inviterer til Ledermøte 2023.

Det er tidligere besluttet at det skal gjennomføres Ledermøte i de årene hvor det ikke avholdes Biljardting.  Dette er en viktig møteplass for norsk biljard hvor vi i fellesskap kan stake ut kursen for vårt videre arbeide. Det forventes at alle klubber deltar på Ledermøtet.

Dato6.-7.mai 2023
TidLørdag 10:30-18:00
Søndag 09:00-14:30
StedThon Hotel Oslo Airport, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen

Det inviteres 2 personer fra hver klubb til ledermøtet (fortrinnsvis leder og nestleder). Dersom det er klubber som ønsker å stille med flere enn 2 personer, ber vi om at dette avklares med forbundet på forhånd. Klubbene dekker selv sin reise (på rimeligste måte) samt opphold og bespisning. Klubbkontingenten for 2023 på totalt ca. kr. 40.000,- benyttes til reisefordelingskasse.

Innholdet på Ledermøtet er ikke endelig fastlagt, men vi vil sette av god tid til turneringssystemet. I tillegg vil vi ha en bolk med «Øknomi som barriere» samt at vi – som vanlig på ledermøtene – vil komme med statusrapporteringer fra forbundet.

Vi ber klubbene snarest og senest innen mandag 3. april melde seg på til Ledermøtet på lenken under. På dette skjemaet er det også mulig å melde inn saker som ønskes tatt opp på Ledermøtet. Vi kan dog ikke garantere at sakene blir satt opp på programmet.

Vel møtt til en forhåpentligvis faglig innholdsrik, lærerik og sosial helg.

You may also like...