Pressemelding fra WPA

Som mange allerede har fått med seg kom det i går – 8.oktober 2023 – en pressemelding som omhandlet fremtidige turneringer i regi av World Pool Association (WPA) og andre organisasjoner eller firmaer – som for eksempel Matchroom. Se pressemeldingen nederst i denne saken.

Konflikten mellom WPA og Matchroom har pågått over en tid nå, og det har vært avholdt flere møter på europeisk og internasjonalt nivå om saken. Etter vår oppfatning ville det beste være hvis Matchroom og WPA kunne klare å samarbeide om Pool-turneringene, men det viser seg at Matchroom ikke vil innrette seg etter gjeldende regler om terminfesting, regelbruk og turneringsgodkjenning.

Som dere ser av det ovenstående organisasjonskartet er vi (Norges Biljardforbund) medlem av WPA gjennom European Pocket Billiard Federation (EPBF). Denne strukturen er lik i alle tre grener og vi er medlem av Confédération Européenne de Billiard (CEB) og Union Mondiale de Billiard (UMB) i Carambole og European Billiard & Snooker Association (EBSA) og International Billiards & Snooker Federation (IBSF) i Snooker. Som dere ser samles alle grenene i toppen i World Confederation of Billiard Sports (WCBS), og det er denne – og kun denne – strukturen som er anerkjent av den internasjonale olympiske komité (IOC).

Det at biljard er anerkjent av IOC er svært viktig for veldig mange nasjonale forbund og spillere direkte. Støtte fra nasjonale olympiske komitéer og idrettsforbund baserer seg ofte på om sporten er anerkjent av IOC eller ikke.

Matchroom er for tiden ikke en del av den anerkjente delen av vår sport, og det er helt klart at dersom organisasjoner eller firmaer på utsiden av sporten vår tilriver seg hele eller deler av vår aktivitet, risikerer vi at IOC fratar oss sin anerkjennelse. I ytterste konsekvens vil det da kunne bety at nasjonale forbund og spillere mister sin finansiering fra nasjonale olympiske komitéer og forbund. Grunnlaget for å kunne eksistere som forbund blir borte og nasjonale forbund må legge ned sin virksomhet. Dette er også et scenario det er mulig å se for seg i Norge.

Med bakgrunn i det ovennevnte så er det ingen tvil om at vi støtter opp om vår egen struktur for å kunne beholde kontrollen over vår egen sport. Vi vil på ingen måte tvinge våre utøvere til det ene eller andre, men vi vil diskutere med dem konsekvensene av de ulike valgene. Dette er et arbeid vi har påbegynt og vil fullføre frem mot 1. mars 2024 som er fristen WPA har satt til spillerne for å ta et valg.

Det er ventet at EPBF vil komme med en uttalelse om kort tid, og vi vil løpende holde organisasjonen oppdatert om de tingene som skjer i saken. Så kan vi kanskje håpe på at dette vedtaket kan føre til at det igjen kan være mulig å samarbeide.

Dersom det er spørsmål i forbindelse med saken, ta gjerne kontakt med oss på biljard@biljardforbundet.no


You may also like...