EUROTOUR POOL 2024

Norges Biljardforbund har tatt ut fem utøvere som får inntil kr. 10.000,- i støtte per Eurotour i 2024. Dette skal dekke startavgift, reise og overnatting i forbindelse med Eurotour Pool hele kalenderåret.

I tillegg til at utøverne forplikter seg til å delta på samtlige ETer i 2024, gjelder – som tidligere – følgende kriterier for uttak (i tilfeldig rekkefølge):

  • Sportslige resultater nasjonalt og internasjonalt
  • Norgesrating
  • Vilje til satsning og seriøsitet
  • Alder
  • Personlig egnethet
  • Andre skjønnsmessige vurderinger

Utøverne skal delta i nasjonale turneringer i henhold til avtale med Sportssjef.

Vi gratulerer følgende utøvere med uttaket og ønsker lykke til i 2024.

Nina TorvundTrondheim BK
Ine HelvikSvithun BK
Emil André GangfløtFredrikstad BK
Mikael ØgaardBex BK
Mats Brujordet SchjetneAsk BC

You may also like...