Info fra anleggsansvarlig

Anlegg ledes av Robert Gelin Rysjedal, som er anleggsansvarlig i Norges biljardforbund. Anleggsutvalget har følgende medlemmer.  Christian Hansen (Oslo), Vidar Blidensol (Bergen), Arild Moilanen Pedersen (Nordreisa), Heidi Bratthammer (Stavanger)

Anleggsplan

Norges biljardforbund har i Langtidsplan 2012-2017 vedtatt strategi for anlegg. Strategien har ikke hatt en plan den er implementert i tidligere. Nå tar styret i Norges biljardforbund tatt initiativ til å få laget en anleggsplan med handlingsprogram som skal være gjeldende frem til 2017.

Biljardforbundets styre, klubbledere, spillere, idrettskrinser og NIF blir invitert til å skape innhold i planen, og handlingsdelen av planen bygger på deres innmeldte behov for anlegg. Dette gjør at planen vil legge føringer for hvilke anlegg for biljard, snooker og carambole som skal bygges ut/eller bli utbedret de kommende årene.

Anleggsplanen skal med andre ord være med å styre utbyggingen av ulike arenaer for biljardsporten, og handlingsdelen av planen danner grunnlag for innmeldte behov som forelegges departementet