Uken etter tinget

Som President har jeg blitt gratulert av mange. Familie, venner, kollegaer, biljardvenner og andre. Det varmer at så mange setter pris på at jeg er blitt styreleder og President i Norges Biljardforbund. Det er med stor ydmykhet jeg starter i vervet, og det er mange jeg vil takke for god hjelp og støtte. De vet godt hvem de er. Ingen nevnt, ingen glemt!

Søndag tinget ble avsluttet hadde det nye styret et arbeidsmøte. Der ble informasjon gitt om hva som venter som styremedlem i forbundet. En rekke saker kommer på agendaen allerede de første ukene. Begynnende samtaler om utvalg og «sjefsroller» ble også diskutert. Et samlet styre står for åpenhet, noe vi håper biljardnorge vil merke i vårt arbeid. Varamedlemmer ble kontaktet og informert om videre arbeid. Styret ønsker å involvere dem i stor grad. Første ordinære styremøte blir 21.-22.mai under Junior NM i Fredrikstad. Der vil hele styret være representert.

Lokalavisen Firda hadde en side med reportasje med den nye presidenten. Flott at media også legger merke til biljardsporten og lager en flott sak av det. Kontakt med media er et fokusområde i virksomhetsplanen som vi tar på alvor, og ønsker å utvikle.

På første ordinære styremøte vil styret blir konstituert. Vi ønsker å spille på styremedlemmene kunnskap, og gjøre hverandre god. Med 5 medlemmer vil dialog og møter blir lettere og tettere. Da blir vi tryggere i vervet, og kan gjøre en god jobb for fellesskapet. Presidenten har fått de beste medspillere.

Presidenten vil fungere som Turneringsansvarlig frem til styremøtet, og Generalsekretær sammen med Arnhild Eiken ha ansvar for Sport.

Med vyrdsam helsing

Robert Gelin Rysjedal

President

Norges Biljardforbund