Category: Lover og regler

Bedre klubb

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor syv...

Rent særforbund

Norges Biljardforbund undertegnet fredag avtale med Antidoping Norge om å bli «Rent Særforbund».  Se sak på ADNs sider HER. Dette arbeidet er nedfelt i virksomhetsplanen som ble vedtatt på Tinget i april 2016. Under...

Ny divisjon i Pool

Det regionale divisjonssystemet i Norges Biljardforbund har frem til nå bestått av 3 divisjoner. 1. divisjon arrangeres i alle regioner (Øst, Sør, Vest, Midt, Nord-1 og Nord-2), mens 2. divisjon kun har vært arrangert...

Forbundstinget 2016

Til orientering vil Norges Biljardforbund ordinære Ting bli avviklet på Ullevål Stadion lørdag 16. og søndag 17. april 2016. Vi ber våre klubber notere seg datoene slik at alle kan delta. Ytterligere innkalling og...

Nytt poengssystem

Etter diskusjon og enighet i Turneringsutvalget har styret i Norges Biljardforbund vedtatt å innføre nytt poengssystem. Endringen medfører at systemet blir likt i grenene Carambole, Pool og Snooker. Formålet med endringen er å redusere forskjellen i...