Klubbforsikring

Sammen med If har NIF utviklet en egen klubbforsikring som er tilpasset klubbenes forsikringsbehov. Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene en idrettsklubb trenger – til en meget gunstig pris.

Klubbforsikring dekker det mest nødvendige

Pakken gir klubbene den nødvendige forsikringsdekningen for arrangementer, styreansvar, generelt ansvar og underslag. Klubbforsikringen gir også en basisdekning for alle medlemmer ved død og invaliditet.

NIF krever at alle klubber forsikrer seg mot underslag. Klubbforsikringen innholder en underslagsforsikring som tilfredsstiller NIFs krav.

Klubbens øvrige forsikringsbehov

Klubbforsikringen dekker et minimum av de forsikringene en klubb bør ha. I tillegg til klubbforsikringen må klubben vurdere hvilke eiendeler som bør forsikres og om de har andre forsikringsbehov.
Det kan dreie seg om:

  • Bygninger med tilknyttet virksomhet, for eksempel kiosk med utsalg
  • Anlegg og utstyr
  • Kjøretøy som eies/leies av klubben
  • Buss, traktor, arbeidsmaskiner, reklamesystemer o.l.
  • Reiseforsikring

Les mer om ordningen HER