Start- og oppfølgingsmøte

Ønsker din klubb å bli enda bedre? Bestill Startmøte Klubbutvikling og sett igang en prosess for å utvikle klubben videre.

Start- og oppfølgingsmøte er en enkel og effektiv prosess idrettslaget kan gjennomføre for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i sitt arbeid. Startmøtet tar fire timer og resulterer i konkrete planer for videre arbeid i idrettslaget. Prosessen involverer både medlemmer, aktive, styrerepresentanter, foreldre, ledelse osv. På denne måten blir flere stemmer hørt og flere ønsker for idrettslagets frmtid kommer frem. En slik demokratisk og involverende fremgangsmøte gjør at flere føler eierskap til de planene som blir lagt, til idrettslaget og driften av laget.

 

Målet med Start- og oppfølgingsmøte er:

  • å styrke klubben
  • forbedre klubbdriften
  • bedre aktivitetstilbud til klubbens medlemmer

På møtene samordnes informasjon om driften av klubben, og gjennom prosessen skal klubben stimuleres til å utvikle seg enten organisatorisk og/eller idrettsfaglig. Prosessen styres etter klubbens egne ambisjoner. Rollen til den eksterne veilederen(som leder prosessen) er å bistå i å analysere nå-situasjon og definere handlinger/tiltak som er nødvendig utifra klubbens ønsker og behov. Intensjonen er å involvere og inkludere flere i utviklingsprosessen, slik at flere har et eierskap til en fremdriftsplan for klubben.

Se mer om start- og oppfølgingsmøte HER

.

Følgende klubber har hatt startmøte:

Horten BK April 2012
Reisa BK Oktober 2012
Fredrikstad BK November 2012
Kongsvinger BK November 2012
Groruddalen BK Desember 2012
Trondheim Snooker Desember 2012
Arctic BK Mars 2013
Os BK Mars 2013
Søfteland TIL Mars 2013
Svithun BK Mars 2013
Fjordane BK Mai 2013

Følgende klubber har hatt oppfølgingsmøte:

Horten BK November 2012