Økonomi

Trykk på fanene under for å se de godkjente regnskaper, vedtatte budsjetter og eventuelle  retningslinjer fra de ulike årene.

Regnskap, budsjett og retningslinjer

Økonomi som barriere

Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». Biljarden har den tilsvarende visjonen i «Biljard for alle». I dag forsvinner barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Det vil vi gjøre noe med.

Norsk idrett vil redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse:

  • Vi vil begrense kostnadene til trening og konkurranser.
  • Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig.
  • Bruk av kostbart utstyr skal begrenses for barn og unge.
  • Idrettslagene skal tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.
  • Vi ønsker gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom.

Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett. Hvert idrettslag kan gjøre det lettere for alle å delta uavhengig av familiens økonomi.

Vi anbefaler verktøyet ALLEMED. Gjennom film og diskusjonskort er dette et ferdig opplegg for å ta opp temaet i idrettslaget.

I tillegg til dette anbefaler vi deg å ta en titt på siden «Hvordan inkludere?» og «Hvorfor inkludere?». Her finner du mange tips som kan hindre at økonomi blir en barriere for barn og unges idrettsdeltagelse.