Lover og regler

Lover, regler og bestemmelser

Alle styrende reglementer og instrukser er nå i ferd med å samles på ett sted. Sidene vil fortløpende bli oppdatert med nødvendig informasjon.

Du finner TBR, lover, spilleregler og andre instrukser her.

 

AFA-kartet

Norges Biljardforbunds ansvars-, fullmakts- og arbeidsfordelingskart regulerer og klargjør fordelingen av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet i/mellom forbundsstyret, oppnevnte fagområder og administrasjonen.

Målet med kartet er en effektiv og ryddig organisasjon med motiverte tillitsvalgte og medarbeidere. En organisasjon som ivaretar sine primæroppgaver på en god måte, samtidig som behovet for utvikling ivaretas.

Styremedlemmer tar ansvar for ulike fagområder. De har dermed en todelt rolle, både som idrettspolitikere i styret, og som ressurser på fagområdene.

Forbundsstyret skal konsentrere seg om overordnede beslutninger, strategier og prinsipielle diskusjoner. De ulike fagområdene har budsjettansvar, den daglige beslutningsmyndighet og er gjennomførere på sine områder. Generalsekretæren er ansatt av styret som leder for administrasjonen.

Målet er å drive rasjonelt og hensiktsmessig, involvere og få til en god arbeidsdeling og på den måten kunne drive videreutvikling av forbundet, uten å måtte drive rovdrift på enkeltpersoner og/eller utvide forbundskontoret.

AFA-kart revidert og vedtatt våren 2016 finner du her.