Paraidrett

Paraidrett brukes i dagligtalen i Norges idrettsforbund (NIF) som overordnet betegnelse for fagfeltet, i stedet for «idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse».

NIF ønsker å standardisere bruken av «paraidrett» som fellesbetegnelse for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Det er fire målgrupper i paraidretten: bevegelseshemmede, hørselshemmedesynshemmede og utviklingshemmede. Norges Biljardforbund har, i første omgang, fokus på målgruppen «Bevegelseshemmede» – nærmere bestemt rullestolbrukere, Dette har sammenheng med at det i våre internasjonale Pool-organisasjoner er et eget konkurransetilbud for nettopp denne brukergruppen.

Har du lyst til å starte med rullestolbiljard?
Send en e-post til biljard@biljardforbundet.no eller ta en telefon til vår generalsekretær Frode Myhre Larsen på mobilnummer 93208061.

Én idrett – like muligheter for alle

Over 11.000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge i dag. Og det er plass til langt flere. Har du lyst til å starte med idrett, eller har du lyst til å bidra som trener, i styre og stell eller andre ting?

Norsk idrett har lansert en ny helhetlig parastrategi.

Her finner du den nye parastrategien.