Personvern

Her kan du finne informasjon og veiledninger som kan hjelpe klubben i arbeidet med de nye personvernreglene (GDPR).

General Data Protection Regulation (GDPR) er en forordning fra Den Europeiske Union (EU), som trer i kraft 25.05.18 (ikrafttredelsesdatoen i EØS-landene er utsatt, mer informasjon finnes på regjeringen.no).

På denne siden vil vi i tiden fremover løpende legge ut informasjon, veiledere, maler mm. vedr. personvernregler.

Vi vil anbefale alle å starte med dokumentet «Sjekkliste/arbeidsliste personvernregler«, som finnes nedenfor på denne siden.

For å finne personvernerklæringen til Norges Biljardforbund, kan du lese HER.

Dokumenter og maler til klubbene

 – Sjekkliste/arbeidsliste personvern
 – Personvernprinsipper
 – Grunnlag for behandling av personopplysninger
 – Mal – Protokoll for behandling av personopplysninger
 – Mal – Personvernerklæring for klubbene
– Gode vaner vedr. personopplysninger
– Mal – Samtykkeerklæring foto-video-lyd for barn
– Mal – Samtykkeerklæring foto-video-lyd for voksne