Om carambole

Carambole er det opprinnelige biljardspillet (se under Historikk). Når man snakker om ”biljard” i Norge, tenker de fleste på pool. I andre land er billard eller billiard vanligvis synonymt med carambole, mens de andre biljardrenene omtales som ”pool” eller snooker. I flere land i det sentrale og sydlige Europa, i noen land i Asia og i Syd-Amerika er carambole den dominerende biljardgrenen.

Innenfor carambole finnes det mange ulike disipliner. De disiplinene som spilles i internasjonale turneringer er:

  • 3-vants carambole. Les mer her.
  • 1-vants carambole. Les mer her.
  • 5-pins (med kjegler). Les mer her.
  • Billiard Artistique. Les mer her.

Fri carambole spilles ikke lenger i turneringer internasjonalt på seniornivå. En av grunnene til dette er at de gode spillerne lager serier på hundrevis/tusenvis av baller. Mer informasjon om fri carambole finner du her.

De internasjonale reglene for carambole finner du her .