Tagged: Klubbundersøkelse

Klubbundersøkelse – 2017

Med bakgrunn i vedtatt Virksomhetsplan på Tinget 2016 og diskusjoner på Ledermøtet 2017 er denne undersøkelsen laget for å danne grunnlag for det videre arbeidet med rekruttering og klubbutvikling. Vi ber om at klubbens...