Tagged: rapportering

Husk «Samordnet rapportering»

Samordnet rapportering 2023 har frist 30. april Alle idrettslag skal rapportere medlems- og aktivitetstall til Norges Idrettsforbund. Antall medlemmer som rapporteres skal gjenspeile antall betalende medlemmer det foregående kalenderår.   På lik linje med...

Samordnet rapportering – april 2022

Alle idrettslag skal rapportere medlems- og aktivitetstall til NIF. Antall medlemmer som rapporteres skal gjenspeile antall betalende medlemmer det foregående kalenderår. Rapporteringsfrist er 30. april 2022. Hva skal rapporteres: 1. Medlems- og aktivitetstall, betalende...