Turnering

Det meste av informasjonen som angår «Turnering» vil du finne på CueScore eller i Turneringsbestemmelsene. Så – for å unngå lagring flere steder vil vi fra disse siden for det meste linke videre til der hvor informasjonen ligger.

Terminlister
Du finner årets terminliste på CueScore HER. Det er også mulig å søke frem terminlisten for tidligere år på samme sted.

Turneringsskjemaer
Du finner alle aktuelle turneringsskjemaer på CueScore HER.

Lisenser
Oversikt over lisenskategorier og priser finner du i turneringsbestemmelsenes punkt 13.1.1 HER.

Startavgifter
Oversikt over startavgifter finner du i turneringsbestemmelsenes punkt 13.1.2 HER.

Godkjente antrekk
Oversikt over klubbenes godkjente antrekk finner du på infosidene våre HER.

Godkjente turneringsledere
Oversikt over alle godkjente turneringsledere finner du på infosidene våre HER.

Øvrig informasjon
Du finner ytterligere informasjon og skjemaer knyttet til «Turnering» på våre infosider HER.