Start- og oppfølgingsmøte

Ønsker din klubb å bli enda bedre? Bestill Startmøte Klubbutvikling og sett igang en prosess for å utvikle klubben videre.

Start- og oppfølgingsmøte er en enkel og effektiv prosess idrettslaget kan gjennomføre for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i sitt arbeid. Startmøtet tar fire timer og resulterer i konkrete planer for videre arbeid i idrettslaget. Prosessen involverer både medlemmer, aktive, styrerepresentanter, foreldre, ledelse osv. På denne måten blir flere stemmer hørt og flere ønsker for idrettslagets frmtid kommer frem. En slik demokratisk og involverende fremgangsmøte gjør at flere føler eierskap til de planene som blir lagt, til idrettslaget og driften av laget.

Les mer om start- og oppfølgingsmøte på klubbutviklingssidene .