Styrearbeid i praksis

Dette kurset skal gi god innsikt i hva det vil si å være tillitsvalgt i klubb. Deltakerne får en oversikt over de viktigste lover og regler som klubben må forholde seg til. Deltakerne skal også  gjennom kurset få noen gode verktøy som kan benyttes i klubbarbeidet for å prioritere og skape god struktur i organiseringen av klubben.

Klubben skal i løpet av kurset, finne ut hva de har behov for og hva de vil gjøre videre. Hovedinnhold i kurset: Kurset fokuserer på følgende temaer:

 • Ansvarsoppgavene
 • Ressursoppgavene (hvor medlemmer av styret har særskilt kompetanse som kan benyttes)
 • Strategioppgavene

Målgruppe for kurset: Styret i klubben, både hovedstyret og gruppestyrene

 • Valgkomiteèns medlemmer
 • Andre tillitsvalgte som det er naturlig deltar (tidligere og potensielle)
 • Administrasjonen
 • Trenere

Mål for kurset: Deltakerne skal få mer trygghet på hva rollen som styremedlem innebærer. Tilegne seg en god forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde. Bli i stand til å ivareta ansvaret gjennom konkrete verktøy og hjelpemidler som:

 • Virksomhetsplan
 • Klubbhåndbok
 • Organisasjonsplan
 • Klubbutviklingsarbeid