Trener 1

I forbindelse med Idrettstinget 2011, vedtok Norges Idrettsforbund en ny modell for utdanning av trener i norsk idrett – ‘Treneløypa’. Denne trenerløypa er tilpasset EU standard.

Trenerløypa består av fire nivåer:

• Trener 1, hvor aktivitetslederkurs utgjør første del
• Trener 2
• Trener 3
• Trener 4

.
Det er planlagt å starte den første trener 1 utdanningen høsten 2013. Trener 1 utdanningen er på 45 undervisningstimer.

.

En forutsetning for å kunne ta trener 1 utdanning er at deltakeren har fullført aktivitetslederkurs.

.

Dato start av trener 1 utdanningen vil bli annonsert på denne siden og under nyheter.