Trener 2

I forbindelse med Idrettstinget 2011, vedtok Norges Idrettsforbund en ny modell for utdanning av trener i norsk idrett – ‘Treneløypa’. Denne trenerløypa er tilpasset EU standard.

Trenerløypa består av fire nivåer:

• Trener 1, hvor aktivitetslederkurs utgjør første del
• Trener 2
• Trener 3
• Trener 4

.
Det er foreløpig ikke planlagt når første trener 2 utdanningen vil starte.

.

For å kunne starte på trener 2 utdanning på deltaker ha fullført og fått godkjent trener 1 utdanning.