Turneringslederkurs

Norges Biljardforbund ønsker at hver klubb skal ha minst en autorisert turneringsleder. For å bli autorisert kreves det at man har deltatt i alle deler som inngår i skoleringen, og at man teoretisk og praktisk har bestått de ulike prøvene som inngår i kurset.

Den 5. og 6. september arrangerer NB turneringslederkurs på Ask. Kurset henvender seg til alle personer som allerede fungerer som turneringsledere og/eller som – gjennom klubben – administrerer turneringer. Da det er et mål at alle klubber som har som ambisjon å arrangere turneringer i NBs regi har minimum en utdannet turneringsleder, håper vi at alle medlemsklubber benytter seg av anledningen til å melde på en deltaker – eller flere. Da det er begrenset med plass er det «først til mølla…», som gjelder. Dersom kurset blir fullbooket vil NB på eget initiativ vurdere de påmeldte ut i fra geografi og klubbtilhørighet, og vil i så fall informere om hvilke deltakere som har fått plass umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp.

Dato : 5.-6.september 2015
Sted : ABC Biljardstudio – Ask (Gjerdrum)
Losji : Thon Hotel Gardermoen (booking via NB – plass i dobbeltrom dekkes av NB,

tillegg for enkeltrom dekkes av deltaker)

Program:

Lørdag
10:00-10:30 Velkommen Presentasjon av kurs, kurslærere og deltakere
10:30-11:00 TBR Generell presentasjon av verktøy og funksjoner
11:00-11:30 Lov Lov for NB med føringer for TBR
11:30-12:30 TBR Kapittel 9 – Regler for TL, Dommer og HD
12:30-13:30 Lunsj Lasagne av oksekjøtt, inkl. salat, dressing og pariserloff og smør
13:30-17:30 TBR Kapittel 10 – Internasjonale og nasjonale turneringer
17:30-18:30 Middag 5 retters thaimeny
18:30-23:00 Turnering Presentasjon av nettbasert system for avvikling av turneringer
Søndag
10:00-11:30 TBR Kapittel 6 – Regler for utøvere
11:30-12:00 TBR Kapittel 12 & 13 – Disiplinære instanser, avgifts- og utleggsordning
12:00-13:00 TBR Spilleregler og spesifikasjoner – Carambole, Pool og Snooker
13:00-14:00 Lunsj Kylling med tagliatelle, ostesaus og salat
14:00-15:00 Prøve Lov, turneringsbestemmelser, regler og spesifikasjoner
15:00-16:00 Avslutning Resultat prøve, sertifikat/lisens, evaluering
Mat : NB! Vennligst gi beskjed dersom du har spesielle ønsker basert på allergier
eller tilsvarende.
Kursavgift : Kr 500 per deltaker (faktureres klubb i etterkant av kurset).
PC : Da det blir en del praktisk jobbing i det nye verktøyet ber vi kursdeltakerne
ta med seg egen PC på kurset.
Interntransport : Transport mellom hotell og kurslokale organiseres så snart vi har status
på hvem som skal bo.
Påmelding : Gjøres via klubb til biljard@biljardforbundet.no etter prinsippet «først til
mølla…», senest søndag, 23. august. Påmelding er bindende.
Reisestøtte : Kursavgiften benyttes i sin helhet til reisestøtte til de deltakende klubbene.
Hver deltaker må i den sammenhengen fylle i et utleggsskjema og levere dette
til NB i forbindelse med kurset.