§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Lov, retningslinjer og kontrakter > Lov > IV - Ting, styre, utvalg mv >

§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

 

 

 

 

 

Logo_NBLOV FOR NORGES BILJARDFORBUND

 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold til Biljardforbundets størrelse eller virksomhet må vedtas på Biljardtinget. Slike disposisjoner må fattes med 2/3 flertall, dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det.