10.12.7 - Pool, 1. divisjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.12 - Individuelle nasjonale og regionale turneringer >

10.12.7 - Pool, 1. divisjon

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Disipliner: Det arrangeres 1. divisjonsturneringer i de ulike disiplinene. Antall og valg av disipliner bestemmes i forbindelse med terminlistearbeidet.

 

2.Distanser:

 

a.8-Ball        5-7

b.9-Ball        6-8

c.10-Ball        5-7

d.14.1        75-100*

*Begrensning av antall innings kan benyttes kun i dobbelcup og kun på tapersiden ved distanse 75. Maksimalt 30 innings. Ved likt antall poeng i en match med støtbegrensning avgjør høyeste serie (2. høyeste serie, 3. høyeste, osv.)

 

3.Spilleform:

 

a.Dobbelcup eller puljespill.

b.Ved dobbelcup se 10.4.3.3. - Spilleskjema.

c.Dersom antall tilgjengelige bord, antall deltakere og den tiden som står til rådighet tilsier at det ikke er mulig å gjennomføre turneringen fordelt på stipulert antall puljer, skal turneringen innledes med dobbelcup.

 

4.Deltakelse: 1. divisjon er åpent for alle 1. og 2. divisjonsutøvere i regionen som innfrir følgende vilkår:

 

a.Gyldig medlemskap i klubb tilknyttet NB.

b.Innehar gyldig lisens i NB.

c.1. divisjonsutøvere er de som ved sesongslutt 22/23 har 1151 eller flere poeng på Norgesratingen og samtidig ikke er Eliteutøver.

d.2. divisjonsutøvere kan delta i 1. divisjon

 

5.Påmelding:

 

a.Påmeldingsfrist er kl. 17:59 tre dager før turnering.

b.Trekning og tidsskjema skal foreligge kl. 23:59 to dager før turnering.

c.Klagefrist er satt til kl. 11:59 én dag før turnering.

d.Eventuell ny trekning skal foreligge kl. 23:59 samme dag.

 

6.Startavgift:

 

a.1. divisjonsutøvere                                kr. 350,-

b.2. divisjonsutøvere                                kr. 300,-

c.Ungdom U17/U19, Student og Honnør                kr. 150,-

 

7.Ranking, rating og seeding foretas i henhold til 10.10.10.2, 10.5 og 10.10. 2. divisjonsutøvere mottar ikke rankingpoeng.

 

8.Opprykk, kvalifisering og nedrykk:

 

a.Nr. 1 i 1. divisjon Øst, Vest og Midt rykker direkte opp i Elite.

b.Vinner av kvalifisering til Elite mellom nr. 1 i 1. divisjon Nord 1 og Nord 2 rykker direkte opp i Elite.

c.Nr. 2 og 3 i 1. divisjon Øst, Vest og Midt i gjeldende 1. divisjonsranking kvalifiserer til Elitekvalifisering. Se 10.12.6

d.Tapende utøver i kvalifisering til Elite mellom nr. 1 i 1. divisjon Nord 1 og Nord 2 kvalifiserer til Elitekvalifisering. Se 10.12.6

e.Den nr. 2 i 1. divisjon Nord 1 og Nord 2 som har flest antall poeng på Norgesratingen kvalifiserer til Elitekvalifisering. Se 10.12.6

f.Dersom noen kvalifiserte utøvere ikke ønsker å delta i Elitekvalifiseringen, vil ingen plasser overføres til andre.

g.De tre laveste på 1. divisjonsrankingen i de regioner som har 2. divisjon, rykker ned i 2. divisjon.

 

9.Premier:

 

a.Pengepremie i 1. divisjon pr. turnering totalt kr. 1.500,-

1. plass kr. 1.000,-

2. plass kr. 500,-

 

b.Pengepremier utbetales av arrangør direkte etter avsluttet turnering. Dersom arrangør ikke har tilgjengelige likvide midler til å utbetale, kan det søkes NB om å få dette forskuttert. En slik søknad må formidles til forbundskontoret 14 dager før turneringsstart.

c.Eventuell øvrig premiering er arrangørs ansvar.

 

10.Turneringsleder: Godkjent turneringsleder.